Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
.../KH-AMK 15/04/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KH DẠY HỌC VÀ HĐ GIÁO DỤC TRONG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020
70/KH-AMK 27/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2019-2020
.../KH-AMK 11/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch nâng cao chất lượng HS dân tộc
THÔNG TƯ 06 QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC NĂM 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC 12/04/2019 Thông tư,
000 27/03/2019 Văn bản khác, DUNG NONG GIAN
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên