Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
NĐ 85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Nghị định, Nghị định 85/2023 sử đổi bổ sung 1 số điều Nghị định 115/2020 về tuyển dụng viên chức ngày 7//12/2023
Số 59/2023-NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định, Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở;
NGHỊ ĐỊNH 80/NĐ-CP 06/09/2022 Nghị định, Quy định trường học An toàn
124/TT-BGD 28/12/2021 Kế hoạch, Nghị định, Quyết định, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”
04/NĐ-CP/2021 22/01/2021 Nghị định, Nghị định 04/2021 ngày 22-01-2021 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Số 90/NĐ-CP/2020 13/08/2020 Nghị định, Nghị định 90/NĐ-CP xếp loại CB,CC, VC
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ. 09/05/2017 Nghị định, Văn bản khác, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CỦA TRẺ EM