Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
144/PGD 12/06/2024 Công văn, V/v tuyên truyền đăng tải Tờ gấp phòng, chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng.
1039/CV-UBND-YT 13/05/2024 Công văn, Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè
28/PGD-CNTT 29/01/2024 Công văn, V/v triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin trên Internet và mạng xã hội
CV Số: 20 /PGDĐT-CNTT 18/01/2024 Công văn, CV Số: 20 /PGDĐT-CNTT ngày 18/1/2024 V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Số 15/PGDĐT 12/01/2024 Công văn, V/v triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2024 của phòng giáo dục
3312/CV-UBND 08/11/2023 Công văn, V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc ở các Hội và hợp đồng lao động
Số 2162/SNV-CCVC Đắk Lắk 01/11/2023 Công văn, V/v đôn đốc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.
SỐ 8599/UBND TỈNH ĐAK LAK 04/10/2023 Công văn, V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc ở các Hội và hợp đồng lao động
1374/CV-SGD 23/08/2023 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2023 – 2024
1246/HDLN-BHXH-SGDĐT 19/07/2023 Công văn, Hướng dẫn BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
Số 40/PGD ngày 17/2/2023 17/02/2023 Công văn, Quyết định, V/v triển khai Quyết định 189/QĐUBND, ngày 15/02/2023 của UBND thị xã về việc ban hành Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ
số 553/CV-UBND 21/12/2022 Công văn, số 553/CV-UBND Thị xã Buôn Hồ ngày 21/12/2022 về việc thực hiện nghị quyết số 88/2014/QH2013 và NQ số 54/2017/ QH2014 của Quốc hội về chương trình gdpt 2018.
Trang 1 / 212»