Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 11/NQ-TU 29/12/2023 Nghị quyết, Nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
SỐ 76/NQ-CP 15/07/2021 Nghị quyết, Ban hành chương trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2021-2030
SỐ 06/NQ-CP 15/06/2021 Luật, Nghị quyết, LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG QH 15