Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 21/QĐ-AMK 23/04/2024 Quyết định, Quyết định số 21/QĐ-AMK ngày 23/4/2024 của Trường tiểu học Ama Khê về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 16/QĐ-UBND 22/04/2024 Quyết định, Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Số 392/QĐ-BGDĐT 26/01/2024 Quyết định, Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 về phê duyệt SGK các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
[93/CV-UBND - 15/01/2024] 15/01/2024 Quyết định, V/v cung cấp danh sách mã QR liên kết đến một số trang thông tin trên Trang thông tin điện tử thị xã.
Số 80/QĐ-AMK 09/11/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
Số 80/QĐ-AMK 09/11/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2023-2024
Số 68/QĐ-AMK 24/10/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ, NĂM HỌC 2023-2024
Số 70/QC-AMK 20/10/2023 Quyết định, QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2023-2024
66/QC-AMK 16/10/2023 Quyết định, QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2023-2024
SỐ 8599/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định, V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc ở các Hội và hợp đồng lao động
Số 46/QĐ-AMK 25/08/2023 Quyết định, Quyết định ban quản trị phần mềm quản lý kết quản giáo dục giai đoạn 2023-2025
Số 44/QC-AMK 15/08/2023 Quyết định, Quy chế dạy học trực tuyến năm học 2023-2024
Trang 1 / 3123»