Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 06/CT-UBND 29/12/2023 Chỉ thị, Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã năm 2024