Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
68/BC-PGD 05/06/2024 Báo cáo, Báo cáo kết quả SKKN trong ngành giáo dục của PGD, năm học 2023-2024
06/BCSK-AMK 31/01/2024 Báo cáo, Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024
BC-AMK 22/09/2022 Báo cáo, Báo cáo ba công khai
16/BC-AMK 19/09/2022 Báo cáo,
10 15/06/2022 Báo cáo,