Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
.../KH-AMK 15/04/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KH DẠY HỌC VÀ HĐ GIÁO DỤC TRONG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020
70/KH-AMK 27/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2019-2020
.../KH-AMK 11/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch nâng cao chất lượng HS dân tộc