Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
148/PGD-CNTT 14/06/2024 Văn bản khác, V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
01/TB-AMK 31/05/2024 Văn bản khác, Thông báo kết quả xếp loại Nghị định 90 của GV, NV năm học 2023-2024 của trường TH Ama kHê
SỐ 886/QC-UBND TX 20/03/2024 Văn bản khác, QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA UBND THỊ XÃ NĂM 2024
Số 67/PGD -THTĐ 13/03/2024 Văn bản khác, V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)
05/QC-AMK 15/01/2024 Văn bản khác, Quy chế chi tiêu nội bộ Ama Khê năm 2024
01/KL-AMK 30/11/2023 Văn bản khác, Kết luận kiểm tra nội bộ đ/c H Chi Mlô Tháng 12/2023
02/KL-AMK 30/11/2023 Văn bản khác, Kết luận kiểm tra nội bộ tháng 12 đối với đ/c Võ Thị Lin năm học 2023-2024
Số 10/QC-AMK 07/11/2023 Văn bản khác, QUY CHẾ THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2023-2024
01 22/05/2023 Văn bản khác, DANH MỤC SGK LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC AMK, NĂM HỌC 2023-2024
01/ĐA-AMK 09/12/2022 Văn bản khác, Đề án vị trí việc làm năm học 2022-2023
qđ 1521/QĐ-Ttg 06/10/2020 Văn bản khác, Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020cuar Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.... nhân dân
000 27/03/2019 Văn bản khác, DUNG NONG GIAN
Trang 1 / 212»