Kế hoạch học kì – năm học 2020-2021

Kế hoạch học kì – năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch Ngày hội đọc sách năm học 2020-2021

Kế hoạch Ngày hội đọc sách năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch tuần

Kế hoạch tuần

Lượt xem:

NỘI DUNG THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN Tư tưởng chính trị: Chào mừng năm học mới. Thầy trò giữ vững phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt luật ATGT   28/8 – 31/8/2017 CB, GV, NV, HS Chuyên môn: – Thực hiện chương trình tuần 1. – Lên thời khóa biểu mới cho giáo viên mới về.   28/8- 31/8/2017     CB, GV, NV, HS PHT Đoàn thể:... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...