Kế hoạch tuần

Lượt xem:

Đọc bài viết

NỘI DUNG THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN
Tư tưởng chính trị: Chào mừng năm học mới. Thầy trò giữ vững phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt luật ATGT

 

28/8 – 31/8/2017 CB, GV, NV, HS
Chuyên môn:

Thực hiện chương trình tuần 1.

– Lên thời khóa biểu mới cho giáo viên mới về.

 

28/8- 31/8/2017

 

 

CB, GV, NV, HS

PHT

Đoàn thể:

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định

Đội : cho HS tập thể dục giữa giờ ra chơi

 

28/8 – 31/8/2017

T3 – T6

 

 

Toàn trường

Đ/c Duy Anh

 

Công việc khác:

Lao động

 

 

Thứ 4, cn

 

Theo HĐ